Blogi on perustettu Johtamisen ajankohtaisteema -opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittamisen alustaksi. Pääteema käsitellään opintojaksolla neljän eri näkökulman mukaisesti. Teemat ovat seuraanvanlaisia: Blogit johtamisen työkaluna, Digitaalisuus osana työelämän muutosta, Virtuaaliteemat ja Digi-ihminen.