Opintojakson ensimmäisenä tehtävänä oli perustaa blogi halutulle alustalle. Valitsin VUODATUS.NET -blogialustan, koska alusta on suomalainen, avoin ja  ilmainen. Minulla ei ollut aiempaa kokemusta blogialustoista, joten ajattelin tämän alustan olevan helpoin perustaa ja käyttää. Blogin perustaminen onnistuikin todella helposti. Sisällön tuottaminen onkin sitten asia erikseen, koska olen todellakin enemmän tekniikan ihmisiä, kuin tekstin kirjoittaja. Blogialustaa en pysty vertailemaan muihin some-kanaviin, koska olen erittäin vähän käyttänyt tämän tyyppisiä sosiaalisen median kanavia. Olen lukenut ainoastaan työpaikkamme intranetissä olevia toimitusjohtaja- ja strategiablogeja. Toimitusjohtaja kertoo blogissaan omia sekä yrityksen johdon mielipiteitä ajankohtaisista asioista. Strategiablogissa kerrotaan miten strategian eteenpäin vieminen edistyy ja mahdollisista strategian muutoksista. Näitä blogeja seuraan viikoittain, mutta muita yleisesti käytettyjä some-kanavia, kuten Twitteriä ja Facebookkia en ole koskaan käyttänyt. Olen tarkoituksella pyrkinytkin välttämään näitä kanavia, vaikka ulkopuolista painetta kanavien käyttämiseen tulee melko usein. Youtubea olen kyllä käyttänyt tiedon hankintaan ja musiikin kuunteluun, mutta en osaa tehdä vertailua miten hyvin blogialustat soveltuvat youtuben kaltaisen sisällön julkaisemiseen.

Blogialustojen käyttäminen johtamisviestinnässä ja yleensäkin työelämän viestinnässä tuo paljonkin erilaisia mahdollisuuksia. Monet sähköpostit, kasvokkaiskeskustelut ja käytäväkeskustelut voisi hyvinkin hoitaa blogien avulla. Sen sijaan kehityskeskustelut ja usein kokoukset vaativat sen, että ihmiset tapaavat kasvotusten henkilökohtaisella tasolla. Mielestäni asioiden läpi käyminen ja selittäminen sanallisesti on paljon helpompaa kuin kirjoittamalla. Sisäisien tiedotteiden julkaisemiseen blogialusta sopii hyvin riippuen kuitenkin tiedotteen virallisuudesta. Esimiestyössä blogia voisi käyttää päiväkirjan tyyppisesti, jolloin päivittäisiä ja ei virallisia-asioita tiedotettaisiin tätä kautta. Videomuotoista blogia ja kommunikointia en hyödyntäisi esimiestyöskentelyssä. Nykypäivän digitaalisuus on jo muutenkin vähentänyt henkilökohtaisia keskusteluja. Minusta henkilökohtainen kohtaaminen on monessa tilanteessa parempi vaihtoehto. Digitaalisuuden lisääntyminen ei saisi korvata ja vähentää ihmisten kanssakäymistä.

Osaamisen fokus on tällä hetkellä puheissa vahvasti digitaalisen osaamisen kasvattamisessa. Olen samaa mieltä elinkeinoministeri Olli Rehnin kanssa, joka sanoo haastattelussa uskovansa siihen, että osaaminen on uuden työn tärkein raaka-aine ja osaamisella digitalisaation haasteet saadaan käännettyä mahdollisuuksiksi. Minusta on kuitenkin tärkeää muistaa, että pelkkä digiosaaminen ei riitä. Digitaalisten taitojen lisäksi edelleen tarvitaan vankkaa osaamista omasta alasta ja hyviä ihmissuhdetaitoja.

Tämän päivän työelämässä on edelleenkin ensiarvoisen tärkeätä omata vuorovaikutustaitoja. Pitää oivaltaa miten kommunikoida kunkin kanssa, jotta saa ajamansa asian edistymään. Isot ii:t onnistuneessa ja kestävän kehityksen työympäristössä ovat ihminen ja ihmissuhdetaidot.

Joka tapauksessa digitaalisuus ja myös blogit tulevat olemaan työelämän tulevaisuutta. Näitä mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon. Näiden avulla saadaan mm. yritysten prosessit tehokkaiksi, materiaalien jakaminen helpoksi, ja ulkoinen sekä sisäinen tiedonkulku toimimaan tehokkaasti ja nopeasti.

 

Lähteet:

DNA blogit, neuvottelupöydässä ei twiittaamalla pärjää.

Saatavissa: http://blogit.dna.fi/uuden-tyon-dna. [viitattu 9.10.2016]

Tietoisuusjohtaminen, ihmissuhdetaidot johtajuustekijänä tulevaisuudessa.

Saatavissa: http://tietoisuusjohtaminen.fi/ihmissuhdetaidot-johtajuustekijana-tulevaisuudessa. [viitattu 9.10.2016]